Advies en printmanagement

Door onze jarenlange ervaring met drukwerk kennen wij het klappen van de zweep. Qua proces, materiaal- en druktechnische kennis, bestandsverwerking en afwerking. Uw drukwerk is bij ons in goede handen. Gedurende het hele proces. Wij beoordelen de realiseerbaarheid van uw project en denken proactief met u mee. In de vorm van een prijstechnisch interessanter alternatief bijvoorbeeld. Want daar staan we als drukkerij Hellendoorn voor: ‘Alles voor de klant!’.

Advies

Laten we met elkaar in gesprek gaan!

Persoonlijk contact vormt de basis voor gemeenschappelijk succes. Vooral in een tijdperk, waarin anonimiteit hoogtij viert. Daarom is één op één contact met onze klanten essentieel. Onze servicefilosofie gaat verder dan ‘u vraagt, wij draaien’. Wij hechten grote waarde aan een goed advies. Een betrouwbaar en zeer flexibel team adviseurs staat hierbij tot uw beschikking. Zij staat u graag met raad en daad terzijde.

Accountmanagement (link naar de persoon)

U bent natuurlijk ook van harte welkom in onze drukkerij. Neem gerust eens een kijkje. Onder het genot van een heerlijk kopje nemen we alle tijd voor u.

Green printing concepten

Bewust duurzaam

Het geluid om de opwarming van de aarde een halt toe te roepen, wordt steeds duidelijker hoorbaar. De duurzaamheidsgedachte wordt steeds bepalender in de keuzes die wij als mens maken. Ook Drukkerij Hellendoorn staat midden in de samenleving en is zeer betrokken het kwetsbare evenwicht op onze aarde zo min mogelijk te verstoren. Duurzaamheid en het beschermen van het milieu zijn dan ook belangrijke pijlers in onze ondernemingsfilosofie. Pijlers waar de continuïteit en daarmee de toekomst van onze onderneming op rust.

Drukkerij Hellendoorn is één van de eerste FSC-gecertificeerde drukkerijen in de regio. Op verzoek worden alleen nog papierkwaliteiten ingezet, waarvan de grondstof uit verantwoord beheerde bossen afkomstig is.

Wij nemen hiermee onze verantwoordelijkheid in het beschermen van de oerbossen en garanderen, dat de voorschriften, die worden gesteld aan dit keurmerk, in alle fasen van het productieproces worden nageleefd en zijn gewaarborgd. Het gebruik van oerbossen wordt hiermee verantwoord beperkt. Hierdoor behoudt het bos haar biologische veelzijdigheid, productiviteit, vitaliteit en vermogen tot verjongen. In de praktijk betekent dit een perfecte balans tussen het aantal gekapte bomen en de nieuwe aanwas.

De grafische industrie is grondstofintensief. Een strategie ter bescherming van het klimaat kan daarom slechts bestaan uit een combinatie van vermijden, reduceren en compenseren van CO2- uitstoot. Daar waar de emissies zich, technisch gezien, niet verder terug laten dringen, komt klimaatneutraal drukken in beeld. Dit houdt in, dat we alle onvermijdelijke CO2-emissies, die zowel tijdens het productieproces als tijdens de productie van de benodigde grondstoffen (papier, inkt, energie) ontstaan, vrijwillig compenseren. Maar klimaatneutraal drukken gaat verder dan deze compensatie. Het positioneert uw onderneming als een moderne organisatie en verbetert de concurrentiepositie. Geef ook een duidelijk milieusignaal af en laat uw drukwerk klimaatneutraal produceren door drukkerij Hellendoorn. Samen ondersteunen we zo projecten ter bescherming van ons klimaat.

Er zijn internationale CO2-conversieprogramma’s, zoals bijvoorbeeld in Indonesië en Nieuw-Caledonië. Programma’s waarbij de controles op de doelmatigheid van de inzet van de beschikbare middelen zeer intensief zijn en de effecten lastig meetbaar. Om een geloofwaardiger signaal af te kunnen geven, blijven wij dichterbij huis. Wij bieden u een uitgelezen mogelijkheid een bijdrage te leveren aan het omzetten van dooldioxide in zuurstof. Meetbaar en transparant. Door bomen te planten op door ons gekochte grond in de omgeving van Bremen. Langzaam maar zeker ontstaat hier een gemengd bos met eiken, beuken en esdoorns. Hoe werkt het? Zodra een klant een omzet van € 36.000,- heeft gerealiseerd, planten wij een boom. Elke opdracht, die u bij ons onderbrengt, telt mee. De boom wordt voorzien van een plaquette, waarop de klantgegevens vermeld staan. Daarnaast ontvangt de nieuwe ‘eigenaar’ een oorkonde met de datum waarop de boom geplant is, het soort boom en de GPS-coördinaten. Bij het planten zijn de bomen ongeveer 1.80 meter hoog. Er worden alleen soorten geplant, die bijdragen aan de balans in een gemengd woud. En onze klanten kunnen het milieukeurmerk gewoon mee laten drukken, waarmee ook zij een duidelijk signaal afgeven zich in te spannen voor een klimaatneutrale productie in Duitsland. Zo dragen de MPP-partners en onze klanten op transparante wijze bij aan het verbeteren van het milieu.

Milieugericht denken en handelen is niet slechts voorbehouden aan grote ondernemingen. Juist voor middelgrote en kleine bedrijven is dit belangrijker dan ooit. Ook hier vervult drukkerij Hellendoorn een voortrekkersrol, want sinds 2011 zijn we DIN en ISO 14001 gecertificeerd. Het milieuzorg-programma omvat de planning, aan- en bijsturing, handhaving en verbetering van alle maatregelen, die het bedrijf heeft genomen ter bescherming van het milieu en een milieugeoriënteerd management.

Web-to-print

U wilt de hele keten van geautomatiseerd opmaken tot en met het bestellen van drukwerk beheren? Kies dan voor de web-to-print oplossing van drukkerij Hellendoorn. Een laagdrempelig, web-based systeem, dat vooral ook oog heeft voor belangrijke schakels in dit proces: de digitale drukproef en de commerciële afwikkeling van uw bestelling.

Elke geautoriseerde medewerker bestelt via het internet snel en eenvoudig visitekaartjes, briefpapier, brochures of andere, gepersonaliseerde communicatie-uitingen. Met eigen data en in de vastomlijnde, eigen huisstijl. Het systeem houdt rekening met de wijze waarop u uw bedrijfsprocessen heeft ingericht. Dankzij de flexibele gebruikersinterface is een aanpassing aan uw intranet eenvoudig te realiseren. De doordachte workflow kunt u zelf inrichten, waarbij een verantwoording op kostenplaatsniveau tot u beschikking staat. Onze web-to-print oplossing kan tenslotte naadloos worden geïntegreerd in uw inkoopsysteem.

Wat betekent deze optimalisatie voor u? Het vergroten van de efficiency in de workflow van standaard drukwerk resulterend in een verlaging van de kosten.